facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Studia niestacjonarne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

 • Co oferujemy?

Collegium Joanneum w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim.

 • Co po studiach? (profil absolwenta)

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

 • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom trzy specjalności:

– teologia ogólna

– teologia duchowości

– katechetyka

 • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz warsztatów, natomiast zajęcia z teologii duchowości w każdą środę od godz. 15.00.

 • Rekrutacja:

Składanie dokumentów od 1 lipca do 30 września.

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia odbędzie się 28 września w godz. 16.00-18.30.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. podanie
 2. ankieta (do pobrania w sekretariacie)
 3. życiorys
 4. świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero)
 5. opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 6. zaświadczenie lekarskie
 7. trzy zdjęcia
 8. ksero dokumentu tożsamości
 9. informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata
 10. opłata wpisowa – 85 zł

 

 • Opłaty i stypendia

Koszt – 500 zł /semestr

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium

 

Oprócz studiów w Warszawie istnieje możliwość studiowania w jednym z ośrodków zamiejscowych Papieskiego Wydziału Teologicznego:

 • Dyrektor studiów

o. dr Marek Kotyński CSsRNajbliższe wydarzenia

26.04.2018 - Studia Doktoranckie – wykłady i seminaria specjalistyczne

28.04.2018 - CIBnS

28.04.2018 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

10.05.2018 - Studia Doktoranckie – konferencja naukowa

12.05.2018 - CIBnS

12.05.2018 - Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne

12.05.2018 - Akademia Dziennikarstwa

17.05.2018 - Studia Doktoranckie – teologia ogólna


Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna
Platforma Edukacyjno-Ewangelizacyjna


Papieski Wydział Teologiczny - O nas

Papieski Wydział Teologiczny - Collegium Joanneum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Polecamy

 • Bobolanum
 • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close